Odprawy Celne

INTRASTAT/Odprawy Celne


Firma WiringS posiada kompetencje i wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami transportowymi oraz producentami, którzy importują i eksportują swoje towary.

Na stałe współpracujemy również ze spedycją z Kazachstanu i Kirgistanu.

 • Przejmujemy od naszych klientów obowiązek przygotowania deklaracji INTRASTAT oraz prowadzimy obsługę celną importu i eksportu towarów.
 • Pomagamy sporządzać wnioski i odwołania oraz zweryfikować dokumenty składane do Urzędu Celnego.
 • Posiadamy także, uprawnienia do rejestracji firm w systemie PUESC i nadawania numeru EORI.

Odprawy celne wykonywane są w miejscu: Oddział celny V Warszawa ul. Spedycyjna 22.

Agent Celny: Kompleksowa obsługa odprawy celnej - Warszawa

Odprawy celne zajmują czas i cenne zasoby ludzkie. Ich obsługa wymaga odpowiednich kompetencji, wiedzy oraz stałej weryfikacji zmieniających się przepisów. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika lub grupy pracowników. Zewnętrzna agencja celna rozwiązuje ten problem zapewniając kompleksową pomoc i dostęp do wysokokwalifikowanego personelu, co wpływa na jakość, tempo oraz koszt realizowanych odpraw celnych.

Nasi klienci współpracując z nami:

 • optymalizują swoje koszty administracyjne
 • zmniejszają ryzyko związane z ciągłymi zmianami przepisów prawnych – utrzymujemy stały poziom wiedzy na temat obowiązujących przepisów
 • mają pewność co do terminowości i rzetelności wykonywania obowiązków zgodnie z wymaganiami przepisów prawa
 • oraz w przypadkach „spornych” wspieramy ich w kontaktach z organami

Kompleksowe wsparcie, jakie zapewniamy jako Agencja Celna Warszawa pozwala Państwu na skupienie uwagi na przedmiotowej działalności firmy, jednocześnie pozwala na:

 • podniesienie jakości obsługi klienta,
 • zwiększenie ruchu zagranicznego w zakresie importu/eksportu towarów,
 • poprawę warunków pracy pracowników.

Zewnętrzne odprawy celne zapewniają liczne korzyści, które znacząco przewyższają związane z ich outsourcingiem koszty. To rozwiązanie, z zalet którego może skorzystać każde przedsiębiorstwo, niezależnie od rozmiaru i skali prowadzonej działalności.

Agent Celny: Fachowa obsługa deklaracji Intrastat

Ważne
Termin złożenia deklaracji statystycznych za dany okres sprawozdawczy musi być ścisłe przestrzegany. Nie wywiązanie się z tego terminu, naraża podmiot na sankcje finansowe.

Pragniemy przypomnieć, iż obowiązek sprawozdawczy przesyłania deklaracji Intrastat powstaje z chwilą, gdy dany podmiot gospodarczy spełni dwa podstawowe kryteria:

 • prowadzi czynne uczestnictwo w wymianie, przepływie towarów na terenie Unii Europejskiej dokonując sprzedaży towarów czyli (WDT) –– jak również dokonując zakupu towarów czyli (WNT)
 • w okresie rozliczeniowym bieżącym lub poprzedzającym osiągnie wartość przesyłanego towaru na poziomie ustalonego progu podstawowego obowiązującego w danym roku sprawozdawczym.

Agencja Celna - Warszawa

Klientów zainteresowanych nawiązaniem współpracy z doświadczonym agentem celnym zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu przez telefon lub e-mail, gdzie nasz pracownik chętnie odpowie na Państwa pytania. Siedziną naszej agencji jest Warszawa. Tutaj również przeprowadzamy odprawy celne i czuwamy nad prawidłowym przebiegiem obsługiwanych procesów importu i eksportu towarów.

Kontakt do naszego Agenta Celnego
Waldemar Kordys
e-mail: waldemar.kordys@wirings.pl
Tel. 48 722 353 885