Odprawy Celne

INTRASTAT/Odprawy Celne


Firma WiringS posiada kompetencje i wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami transportowymi oraz producentami, którzy importują i eksportują swoje towary.

Na stałe współpracujemy również ze spedycją z Kazachstanu i Kirgistanu.

  • Przejmujemy od naszych klientów obowiązek przygotowania deklaracji INTRASTAT oraz prowadzimy obsługę celną importu i eksportu towarów.
  • Pomagamy sporządzać wnioski i odwołania oraz zweryfikować dokumenty składane do Urzędu Celnego.
  • Posiadamy także, uprawnienia do rejestracji firm w systemie PUESC i nadawania numeru EORI.

Odprawy celne wykonywane są w miejscu: Oddział celny V Warszawa ul. Spedycyjna 22.

Nasi klienci współpracując z nami:

  • optymalizują swoje koszty administracyjne
  • zmniejszają ryzyko związane z ciągłymi zmianami przepisów prawnych – utrzymujemy stały poziom wiedzy na temat obowiązujących przepisów
  • mają pewność co do terminowości i rzetelności wykonywania obowiązków zgodnie z wymaganiami przepisów prawa
  • oraz w przypadkach „spornych” wspieramy ich w kontaktach z organami
Ważne
Termin złożenia deklaracji statystycznych za dany okres sprawozdawczy musi być ścisłe przestrzegany. Nie wywiązanie się z tego terminu, naraża podmiot na sankcje finansowe.

Pragniemy przypomnieć, iż obowiązek sprawozdawczy przesyłania deklaracji Intrastat powstaje z chwilą, gdy dany podmiot gospodarczy spełni dwa podstawowe kryteria:

  • prowadzi czynne uczestnictwo w wymianie, przepływie towarów na terenie Unii Europejskiej dokonując sprzedaży towarów czyli (WDT) –– jak również dokonując zakupu towarów czyli (WNT)
  • w okresie rozliczeniowym bieżącym lub poprzedzającym osiągnie wartość przesyłanego towaru na poziomie ustalonego progu podstawowego obowiązującego w danym roku sprawozdawczym.

Zachęcamy do kontaktu przez telefon lub e-mail, gdzie nasz pracownik chętnie odpowie na Państwa pytania

Kontakt do naszego Agenta Celnego
Waldemar Kordys
e-mail: waldemar.kordys@wirings.pl
Tel. 48 722 353 885